?

Log in

No account? Create an account
ιχθυσς
August 19th, 2016
04:52 am

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
Цікаво було б прослідкувати за історичними прецедентами, які наслідки були у виборів, де переможець визначався не рейтингами, а антирейтингами основних кандидатів. Для України, наприклад, діло закінчилось нападом сусідньої держави.

Tags: ,

(2 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:mercibo
Date:August 26th, 2016 02:46 pm (UTC)
(Link)
Похоже в Штатах наметились выборы "от противного".
From:ichthuss
Date:August 26th, 2016 03:05 pm (UTC)
(Link)
От я ж якраз про це.
Powered by LiveJournal.com