?

Log in

No account? Create an account
ιχθυσς
November 23rd, 2016
01:04 pm

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
Дивлюсь, народ тут перезбудився через черговий прожект від американських Петриків, що обіцяє розвивати тягу в вакуумі на порядки більшу за фотонні двигуни без затрат робочого тіла. Уже й до зірок зібрались летіти, і Ньютона різними словами називають.

Для тих, чий курс фізики завершився в середніх класах, повідомляю: 3-й закон Ньютона є спрощеним представленням закону збереження імпульсу. Як і будь-яке спрощення, він діє не завжди — на відміну від власне закону збереження імпульсу. Останній фундаментальним чином пов’язаний з однорідністю простору — іншими словами, якщо наш простір однорідний — тобто закони фізики в кожній точці простору однакові, — імпульс зберігається, і навпаки. Це значить, що закон збереженя імпульсу може порушуватись лише в тому випадку, якщо фізика процесів в різних місцях простору відрізняється.

Далі, в ейнштейновій (релятивістській) механіці, простір невіддільний від часу. Іншими словами, якщо простір однорідний, то і час також (навпаки теж вірно). Наслідком однорідності часу є закон збереження енергії. Це означає, що якщо порушується закон збереження імпульсу, то і закон збереження енергії вберегти теж не вдасться.

Багато інтернет-спеціалістів велемудро повчають, що розвиток науки якраз і полягає у постійній перевірці відомих принципів і відкиданні застарілих. Це, звісно, вірно, тільки не варто забувати, що чим фундаментальніший принцип, тим надійніше він перевірений експериментально, і тим менші шанси, що він рано чи пізно буде переглянутий. Конкретно перегляд постулату про однорідність простору (відволікаючись від загальної теорії відносності, там особлива ситуація) буде сильніше «Фауста» Ґьоте за ейнштейнову неабсолютність часу, гейзенбергівську невизначеність, лямбда-член рівнянь Ейнштейна та бозон Гіґса разом взяті. Але чомусь у фізиків-теоретиків ці експерименти інтересу не викликають. Мабуть, тому, що шанси виявити подібну «нову» фізику на обладнанні, сконструйованому на колінах, строго дорівнює нулю.

Tags: ,

(23 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:cantanapoli
Date:November 23rd, 2016 11:39 am (UTC)
(Link)
Но все-таки крайне любопытно узнать откуда в эксперименте эта вот зафиксированная тяга. Впрочем, помня про казус с холодным термоядом - вероятно действительно что-то упустили.
From:ichthuss
Date:November 23rd, 2016 11:48 am (UTC)
(Link)
І холодний термояд, і надсвітлові нейтрино.

Ну і не те щоб вкрай цікаво, хоч і цікаво, звісно. В принципі, в Вікіпедії варіанти уже зібрані:

5 Hypotheses
5.1 Noise and experimental error
5.2 Measurement error
5.3 Radiation pressure
5.4 Pilot waves and zero-point energy
5.5 Quantized inertia
5.6 True reactionless drive
[User Picture]
From:kondybas
Date:November 23rd, 2016 02:29 pm (UTC)
(Link)
Це все через невраховані фактори, до яких можуть входити такі локальні прояви анізотропії, як неоднорідне магнітне поле Землі, сила Коріоліса та навіть банально сила тяжіння. В межах цих локальних факторів "ефект" може спостерігатися, а у глибокому космосі, де ізотропія суттєво вища - вже ні. І це лише те, що очевидно мені, доволі далекому від теорфізики.

Колись давно в нас з колегами вийшла доволі бурхлива дискусія з приводу значущості звичайних природніх факторів. Мене якраз намагались переконати у можливості знехтувати анізотропністю природи в т.зв. "нормальних умовах". На щастя, тоді ще не було лцд-моніторів, виключно црт, і мені вистачило у доказ неправоти тези перевернути один монітор догори ногами, а інший покласти на бік. Як то кажуть, краще один раз побачить.
From:(Anonymous)
Date:November 24th, 2016 10:30 am (UTC)
(Link)
А може цей двигун якраз і херачить, використовуючи ефект, який створив анізотропію реліктового випромінювання.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 03:11 pm (UTC)
(Link)
З цих ЕмДрайвів легко зробити вічний двигун: встановити їх на колесі.
From:ichthuss
Date:November 23rd, 2016 03:16 pm (UTC)
(Link)
Я ж кажу, із законом збереження енергії вони несумісні.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 03:23 pm (UTC)
(Link)
Можливо, ми не все знаємо про збереження енергії.
Але цей двигун більше схожий на фейк.
From:ichthuss
Date:November 23rd, 2016 03:47 pm (UTC)
(Link)
Так а що знати? Або час однорідний, і тоді з лагранжового формалізму автоматично витікає збереження енергії, або ж час явно входить у вираз функції Лагранжа, і тоді, фактично, не існує постійних і незмінних законів фізики як таких.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 04:10 pm (UTC)
(Link)
Або ж лагранжовий формалізм є неточним описом законів природи.
From:ichthuss
Date:November 23rd, 2016 04:13 pm (UTC)
(Link)
Формалізм Лагранжа настільки загальний, що тверждення "фізика описується формалізмом Лагранжа" не набагато сильніше за твердження "фізика описується диференційними рівняннями". Можна, звичайно, нафантазувати, - що якщо фізика не описується диф. рівняннями? - але не думаю, що це продуктивно. З формалізмом майже те саме.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 04:26 pm (UTC)
(Link)
Диференційні рівняння не заперечують існування вічного двигуна.
І взагалі, не рівняйте фізичні рівняння до математичних.
From:ichthuss
Date:November 23rd, 2016 04:29 pm (UTC)
(Link)
Так і формалізм Лагранжа нічого не стверджує про конкретний вигляд інтегралів руху в загальному випадку. Збереження енергії випливає з твердження про однорідність часу, яка є фізичним постулатом, перевіреним експериментально.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 05:40 pm (UTC)
(Link)
>> Збереження енергії випливає з твердження про однорідність часу

Випливає за умови, що діє фізичний закон - закон механіки Лагранжа.
[User Picture]
From:kondybas
Date:November 23rd, 2016 05:11 pm (UTC)
(Link)
Якби він був неточний, то значна частина сьогодняшніх технологій була б непрацездатною. Той самий випадок, коли практика - критерій істинності.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 05:41 pm (UTC)
(Link)
Неточний - це не означає, що до нього додається рендомна добавка.
Так само і Галілею казали, що якби арістотелева механіка була неточною - годинники б не працювали.
[User Picture]
From:kondybas
Date:November 23rd, 2016 05:48 pm (UTC)
(Link)
Мені, відверто кажучи, байдуже до 'ай-вонт-ту-білівєрів'. Але рівно до того моменту, коли їхня жадоба прекрасного не трансформується у конспіролозство. Ви не з таких?
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 10:36 pm (UTC)
(Link)
Ви проігнорували оцей комент:
http://ichthuss.livejournal.com/78706.html?thread=589426#t589426
[User Picture]
From:kondybas
Date:November 23rd, 2016 04:05 pm (UTC)
(Link)
На сьогодняшній час людство у побуті настільки загрузло у квантових технологіях, в яких важать десяті і двадцяті знаки після коми у світових константах, що будь-який неврахований фактор неминуче призвів би до непрацездатності, принаймні, напівпровідникової техніки. Тупо неможливо було б робить літографію сучасних 22 та 14 нм-техпроцесів. Останній випадок з "надсвітловими нейтрино" з ВАКу, коли виявили невраховану релятивістську похибку сигналів точного часу з рухомих GPS-супутників, є непрямим доказом того, що невідомого, на жаль, майже не залишилось. Власне, і той колайдер будували у сподіванні, що з'являться несподівані ефекти. На жаль, усі результати строго такі, як книжка пише. Тому, станом на прямо зараз, можна вважати, що про збереження енергії ми знаємо усе, що здатні виявити та спостерігти.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 04:11 pm (UTC)
(Link)
Сто років тому вже казали, що невідомого майже не залишилось.
[User Picture]
From:kondybas
Date:November 23rd, 2016 04:51 pm (UTC)
(Link)
В межах тодішніх технологій. Так само, як і зараз, приєднавши мікрохвильову пічку до скороварки (а технологія ем-драйва саме така) нічого нового не отримаєщ. Потрібні суттєво інші прилади та установки.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 05:42 pm (UTC)
(Link)
Тодішні технології дозволили поставити дослід Майкельсона та виявити радіоактивність урану.
[User Picture]
From:kondybas
Date:November 23rd, 2016 05:53 pm (UTC)
(Link)
Більше того, тодішні технології дозволили встановити дискретність фотоефекту та його залежність від довжини хвилі. І доволі довго ніякого пояснення цьому факту не було. Факт є, а пояснення нема. Коли цей факт вдалося пояснити, за це пояснення дали нобєля.

Сьогодні в нас немає достеменно встановлених, надійно репродукованих та суб'єктивно незалежних фізичних фактів, які не мали б пояснення. Власне кажучи, навіть наявність імпульсу в ем-драйва не є встановленим доведеним фактом. Є лише бульварні натяки про успіхи китайців та американців, але офіційних якісно задокументованих звітів, які можна було б відтворити - нема.
[User Picture]
From:stzozo
Date:November 23rd, 2016 10:38 pm (UTC)
(Link)
в усіх галузях, не тільки в науці, прийнято сором'язливо мовчати про те, що не розумієш.
Наприклад, квантову механіку, а саме процес "спостереження" і схлопування хвильової функції, ніхто не розуміє. Але всі прикидаються, ніби ніякої проблеми тут немає.
Powered by LiveJournal.com