?

Log in

No account? Create an account
А ось вам еталонний зразок нерозуміння нашою прогресивною… - ιχθυσς — LiveJournal
October 8th, 2017
03:33 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
А ось вам еталонний зразок нерозуміння нашою прогресивною громадськістю витоків корупції. Те, що захист від державної агресії не рівний участі в державній агресії — надто складна думка. І те, що перше може бути системно викорінене лише знищенням державної агресії — теж. (Друге також може бути викорінене цим способом, але це вже інша розмова).

@DW

Tags: ,

(Leave a comment)

Powered by LiveJournal.com