?

Log in

No account? Create an account
Про циклічність - ιχθυσς — LiveJournal
March 5th, 2019
11:27 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Про циклічність
Як відомо, раз на п'ять років Україна гине, і врятувати її можеш лише особисто ти (шляхом малювання хрестика). В зв'язку з цим повторю думку, уже висловлену в цьому журналі, коли Україна гинула минулого разу: майбутній успіх країни визначається не вертикаллю, а горизонталлю. Не прізвищем посадовців, а практикою взаємодії громадян. Україна буде успішною рівно тою мірою, якою її майбутнє не залежить від цих прізвищ. І от за це боротися можна і треба не раз на п'ять років, а постійно.

@DW

Tags: , ,

(1 comment | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:tatko_vovk
Date:March 5th, 2019 05:16 pm (UTC)

@DW

(Link)
Я подумав, що на Deutsche Welle
Powered by LiveJournal.com