?

Log in

No account? Create an account
ιχθυσς — LiveJournal Below are 32 entries, after skipping 32 most recent ones in the "ιχθυσς" journal:

[<< Previous 32 entries -- Next 32 entries >>]

June 24th, 2016
04:18 pm

[Link]

У мене немає сумнівів, що соціалістичні штати Європи приречені від самого початку, від створення. Питання лише в тому, коли і як. Я, чесно кажучи, не розраховував на зміни в цьому напрямку в цьому десятилітті. Але раз процес пішов, його треба брати до уваги.

Я бачу, половина стрічки радіє самому факту, половина щодо того ж факту переживає. Мені здається, що це принципово помилкова постановка питання. Головне практичне питання, яке випливає з двох вищезгаданих ("коли" і "як") — це скількох людей і якою мірою придавить обломками. І я не бачу аналізу поточного сценарію з цього боку. Чи будуть альтернативні сценарії менш чи більш травматичними? Які з них дають більше шансу міжнародній свободі (міграції, капіталів, торгівлі, валюти)? Чи міжнародний уряд забере ці свободи з собою на дно? Якою де-факто складеться процедура виходу? Чи вдасться домовитись полюбовно, відповідно до договорів (як відомо, в ЄС вхід — рубль, вихід — десятка), чи Британія відмовиться від ідеї виходу, якщо це не вдасться, чи буде змушена розривати європейські договори в односторонньому порядку?

Я, чесно кажучи, не дуже гарно уявляю собі політичні розклади всередині Унії, тому не візьмусь коментувати. Але якщо хтось обізнаний більше за мене, то порівняння альтернативних сценаріїв в коментарях вітаються.

Tags: , ,

(3 comments | Leave a comment)

June 17th, 2016
03:31 am

[Link]

«В боротьбі з тими, хто служить бісам, є одна перевага: їхні хазяї ненавидять їх не менше, ніж нас. Щойно ми робимо пішаків непридатними для бісівських справ, хазяї самі довершують наше діло. Вони нищать свої знаряддя».

К.С.Льюїс, «Мерзенна сила».

[оригінал]
“In fighting those who serve devils one always has this on one's side; their masters hate them as much as they hate us. The moment we disable the human pawns enough to make them useless to Hell, their own masters finish the work for us. They break their tools.”

C.S.Lewis. “That Hideous Strength.”


ЗІ. Ні, це я не про Кунгурова — пост задумувався раніше.

Tags: , ,

(Leave a comment)

April 5th, 2016
02:27 am

[Link]

Відповідь на задачку
Щодо задачі: на жаль, повної відповіді ніхто не дав. Втім, були приведені міркування, які з незначними доповненнями можна зарахувати як відповідь. З них і почну (тільки викладу їх дещо формальніше).

Нехай в точці взаємодії апарату з потоком швидкість маємо швидкість потоку −Vп, швидкість апарату Vа (вісь напрямлена вгору, тобто для предмета, що рухається вгору, швидкість додатня). За час dt апарат провзаємодіє з масою води Q·dt=ρ·S·Vпdt (де Q — масова витрата води у потоці, ρ — густина води, S — площа перетину потоку) і змінить швидкість цієї води на деяку величину ΔV (для простоти вважатимемо цю різницю однаковою для всієї маси води). Імпульс, переданий воді, рівний ρ·S·VпΔVdt, а, відповідно, імпульс, переданий апарату водою, рівний −ρ·S·VпΔVdt. Похідна від імпульсу по часу — сила, що діє на апарат — рівна Fа = −ρ·S·VпΔV. Очевидно, для того, щоб апарат міг хоча б утримуватись на одному рівні, ця величина має бути більшою за силу тяжіння, що діє на апарат, а, отже, бути додатною. Іншими словами, −ΔV > 0 або ΔV < 0. Енергія, яку набуває при цьому вода, рівна ((−Vп+ΔV)2 − (−Vп)2)ρ·S·Vпdt, апарат же набуває енергії Fаdh = FаVаdt. Очевидно, що перша величина є додатньою у випадку ΔV < 0 і Vп > 0, друга величина теж є додатньою у випадку Vа > 0. Отже, при рухові вгору по струменю, напрямленому вниз, «спиратись» на цей струмінь апарат може лише з витратою енергії, тобто нагору він неминуче прибуде з меншим запасом енергії, ніж був внизу.

Таке міркування цілком можна зарахувати за розв'язок, якщо додати до задачі одну умову, яка неявно використана в цьому рішенні, і яка, проте, зовсім не є невід'ємною складовою задачі. А саме: [Spoiler (click to open)]апарат взаємодіє зі струменем в одній точці.

Якщо ж відмовитись від такої додаткової умови, задача отримує зовсім інший розв'язок. [Ось він]Нехай наш апарат взаємодіє з потоком в двох точках. Перевіримо, чи здатен апарат без витрати енергії отримати позитивний баланс імпульсу, або, що те ж саме, силу, напрямлену догори.


Нехай наш апарат отримує в одній точці від потоку стільки ж енергії, скільки передає в другій. Порівняємо два стаціонарні стани: потік без апарату та потік з апаратом. (Зрозуміло, що стаціонарний стан можливий лише у випадку, коли апарат нерухомий, або, принаймні, його швидкість нехтовна у порівнянні зі швидкістю потоку. Для нашої мети цього цілком достатньо). У потоці без апарату вода масою dm, проходячи від однієї точки до другої, отримує додаткову енергію g·h·dm, де h — різниця висот між точками. У випадку наявності апарату струмінь отримає в першій точці деяку додаткову енергію dEвз, після переміщення до другої точки додаткова енергія буде dEвз + g·h·dm, а після відбору енергії в другій точці — g·h·dm. (Тут використано той факт, що dm/dt = Q в стаціонарному стані є сталим протягом усієї довжини струменю). Отже, у стаціонарному випадку, коли енергетичний баланс апарату є зрівноваженим (рівним нулю), струмінь виходить з тією ж швидкістю, з якою він пройшов би цю точку за відсутності апарату. Таким чином, вся різниця між нашими двома випадками зосереждена між цими двома точками (для простоти вважаємо, що весь наш апарат також розміщений між цими точками).

Тепер подивимось на баланс імпульсів. Розглянемо імпульс, зосереджений в ділянці між двома точками, в наших двох випадках. В стаціонарному стані похідна по часу від цього імпульсу рівна нулю. Для випадку потоку без апарату ця похідна має три доданки: dPділ = −V1dm − g·mводи + V2dm, де перший доданок — (від'ємний) імпульс, що надходить у наш об'єм разом з потоком води, другий доданок — імпульс, що додає воді, котра перебуває в межах ділянки, сила тяжіння, третій — імпульс, що витікає з об'єму разом з потоком.

У випадку наявності апарату маємо, аналогічно, чотири доданки: dPділ = −V1dm − g·mводи − g·mапарату + V2dm. Перший та останній доданки, очевидно, в обох випадках співпадають. Масу ж води запишемо у вигляді mводи = Q·Δt, де Q — секундна масова витрата нашого потоку, Δt — час, за який вода доходить з початкової точки у кінцеву. Очевидно, що, надаючи достатньо велике ΔV воді в початковій точці, можна скоротити цей час до як завгодно малої величини. Отже, доданок маси води у випадку наявності апарату можна звести до майже нуля.

Таким чином, додатній баланс по імпульсу при нульовому балансі по енергії можна досягти у тому і тільки у тому випадку, якщо стовп води між початковою і кінцевою точкою взаємодії струменя з апаратом мав масу (до розміщення там апарату), не меншу за масу нашого апарату.
.

Всі коментарі до допису з задачею відкриті.

Tags:

(4 comments | Leave a comment)

April 2nd, 2016
12:48 pm

[Link]

В бурштиновій історії...
...мене найбільше турбує те, що серед дискусій прогресивної громадськості взагалі не проглядається єдине можливе рішення ситуації — приватизація землі. Причому, бажано, за принципом «а хто тут у нас»? (с)

Tags: , , ,

(Leave a comment)

March 31st, 2016
04:29 pm

[Link]

Про шахрайство

Маю відмітити одну популярну категорію міркувань, яку можна описати фразою «махлювати вигідно». Загальна схема приблизно така: береться категорія добровільного обміну в рамках об’єднання чи договору (торгівля, шлюб, взаємодопомога), і оголошується, що взаємовигода спирається на виконання всіма учасниками своїх обов’язків, але для кожного учасника вигідніше отримати від партнера зиск, а від виконання своїх обов’язків утриматись. Іншими словами, найбільшу вигоду отримує той, хто надурить партнера.

Між тим, очевидно, що така схема нежиттєздатна. Якби найвигіднішою лінією поведінки було б шахрайство, то інститути добровільної взаємодії просто не могли б виникнути. Сам факт того, що, скажімо, торгівля існує, говорить про те, що у учасників є можливість задіяти досить ефективні санкції проти порушників. Саме наявність цих санкцій є запорукою існування інституту торгівлі, їх відсутність не дозволила би йому утворитись. Простіше кажучи, теза «шахрувати — вигідно» спирається на неявну посилку «у випадку, якщо вдасться уникнути санкцій», ігноруючи той факт, що самі по собі затрати на уникнення санкцій, а також ризик все ж таки натрапити на санкції, є достатньо високими, щоб повністю нівелювати початкову тезу.

Додам, що невигідним шахрайство роблять саме санкції з боку суспільства, а не державний примус. От бурштин копати — вигідно, і ніякий державний примус не на заваді. Якби шахрайство було вигідним без державного примусу, наявність держави дуже мало на що повпливала б.

Tags: , , ,

(9 comments | Leave a comment)

March 27th, 2016
02:43 pm

[Link]

Все, що відбулося толкового на Майдані два роки назад, відбулося не на основі проєвропейського руху, а на основі ліберальної ідеї захисту себе і свого. Самопроголошені очільники, до речі, цього так і не збагнули, і до кінця зі сцени лунало різноманітне «Україна — це Європа», хоч люди і не за тим прийшли. Тільки коли ми відставляємо політичну міфологію і пригадуємо, що кожен має свою гідність, і має солідарно з усіма захищати своє життя, свободу і власність (а також їхнє життя, свободу і власність), ми рухаємося вперед.

Голандський референдум, сподіваюсь, дасть нам ще один шанс відставити політичні міфи і зайнятись важливими речами.

Tags: , , ,

(6 comments | Leave a comment)

March 23rd, 2016
08:04 pm

[Link]

Трапилась тут мені на просторах ЖЖ...
...флеймогінна задачка, але зараз, мабуть, не знайду, тому запишу по пам'яті.

Чи можливо побудувати пристрій, який, якщо його помістити в струмінь води, що вільно падає під дією сили тяжіння, зможе вибратись по цьому струменю вгору, до його джерела?

Додам дві умови, щоб виключити тривіальні рішення:

1) Пристрій має бути пасивним і прибувати в кінцеву точку в тому ж вигляді, в якому туди потрапив — в тому числі з тим же запасом внутрішньої енергії.

2) Пристрій взаємодіє лише зі струменем води. Варіанти «посидіти на дні, акумулювати енергію, а потім забратися по струменю» відпадають.

Одразу відмічу, що навіть з цими обмеженнями умови задачі допускають деякі неоднозначності в трактуванні; залишаю ці неднозначності на розсуд читача, тобто задачу можна довизначати.

Коменти поки що скріняться, розв'язки і явні спойлери розскріню через пару днів, решту коментарів — одразу.

Update: за результатами обговорення вніс деякі виправлення в пост.

Update2: розкрив всі коментарі, запостив відповідь окремим дописом.

Tags:

(16 comments | Leave a comment)

February 1st, 2016
12:41 am

[Link]

Про розпад
А от мені цікаво, ті, хто потирають руки в очікуванні розпаду Росії, гарно пам'ятають, чим подібний розпад закінчився для України трохи менше 100 років назад?

Tags: , ,

(13 comments | Leave a comment)

December 23rd, 2015
12:48 am

[Link]

Ну що ж, схоже, ми таки живемо на початку космічної ери.

Tags:

(Leave a comment)

December 3rd, 2015
02:21 am

[Link]

А ось це, до речі,
...гарний знак.

http://frankensstein.livejournal.com/674003.html

Імперські амбіції населення Росії готове вдовольняти лише за чужий кошт. Самі вони на це, схоже, ні копійки не дадуть. Це значить, що вільна Росія до сусідів не полізе. Дожити б тільки.

Tags: ,

(Leave a comment)

November 18th, 2015
08:55 pm

[Link]

Власникам модемів від WeTelecom для MTS Connect 3G

...(приблизно таких) може бути цікаво дізнатись, що стандартний лінксовий драйвер для 3g-модемів (option.ko) не розпізнає ці модеми, але може цілком коректно з ними працювати. Для цього достатньо прописати vendorId та productId модему в список підтримуваних пристроїв. Ось вам патч:

Read more...Collapse )

Tags:

(3 comments | Leave a comment)

November 12th, 2015
01:38 pm

[Link]

Переосмислення
Нерідко християнське поняття «покаяння» розуміють неправильно — у більшості воно асоціюється з роздиранням сорочки, посипанням голови попелом і веригами. В той час як в грецькому оригіналі стоїть «метаноя» (μετάνοια), що можна перекласти приблизно як «зміна розуму» або «переосмислення». Християнське покаяння — це «я більше не та людина, щоб робити подібне».

Tags:

(5 comments | Leave a comment)

November 11th, 2015
02:21 am

[Link]

Я не пишу в цьому журналі особисті записи, але зараз вирішив зробити виключення.

8 листопада, в неділю, приблизно о 18:30 — 19:30 по вул. Луначарського, 24 збили на пішохідному переході мою гарну знайому. Водій залишив машину і втік. Якщо хтось має будь-яку інформацію, що може допомогти, велике прохання звернутися.

http://vk.com/wall-4001153_3574

Tags:

(Leave a comment)

November 3rd, 2015
11:20 pm

[Link]

Єдиний відомий мені український гурт, що пише тексти правильною літературною українською мовою — це «Кому Вниз». Вони, правда, фашики натуральні. Так і живемо. Хтось може назвати контрприклади?

Tags:

(4 comments | Leave a comment)

October 22nd, 2015
01:20 pm

[Link]

Я якось пропустив
Скажіть, прогресивна громадськість вже здогадалась зарахувати у колишні регіонали власне Порошенка?

Tags: ,

(5 comments | Leave a comment)

October 21st, 2015
05:29 pm

[Link]

А ви звернули увагу, що, незважаючи на те, що Україна — найбільша за площею країна з-поміж розташованих повністю в Європі, у нас не склалося навколо цього факту ніякої міфології, аналогічної до «одна шестая часть суши» та подібного? І що всі спроби форсити різноманітні «Кубань наша» викликають лише посмішку?

Tags: ,

(5 comments | Leave a comment)

October 1st, 2015
05:04 pm

[Link]

Потрапила недавно на очі розмова, де нормальні люди обговорюють, повідомляти чи не повідомляти СБУ про побутовий сепаратизм (конкретно йшлося про таксистів). Мені незрозуміло, про що тут можна говорити. Сепаратисти кращі за чекістів. Це, здавалося б, ми вже мали твердо вивчити. Навіть якщо це правильні чекісти. І це я ще обходжу стороною той момент, що погрожувати дубиною людям, які не вчиняють і не планують нічого кримінального — саме по собі злочин. Якщо планують і вчиняють, то, звісно, протидія потрібна, хоча це ближче до міліції та прокуратури, ніж до СБУ.

UPD. Тут пан noddeat підкинув лінки про те, як виглядає сепаратизм в цивілізованих країнах.
http://www.thetnm.org/why
http://www.thetnm.org/answers

Tags: , ,

(72 comments | Leave a comment)

September 7th, 2015
11:45 am

[Link]

Кейнсіанства псто
Або от давайте у кожного другого жителя відберемо всі запаси готівки, а заразом і у всіх кредитних установ. Це ж як пожвавиться економіка, коли половина жителів щось продаватиме, а половина купуватиме!

Tags:

(Leave a comment)

August 25th, 2015
07:57 pm

[Link]

А ось кому гарний лінк — його можна присилати російським антипутінцям, занадто стурбованим внутрішніми українськими справами. Лайт-заміна відомій сторінці символічного напрямку авторства Каганова.

http://anariel-rowen.livejournal.com/526396.html

Втім, для українців, надмірно цікавих до внутрішніх російських справ, теж годиться.

Tags:

(1 comment | Leave a comment)

02:55 am

[Link]

Тим часом, поки в біткоїн-кругах відмічається чергова зрада, хочу звернути увагу цікавих на такий показник, як bitcoin days destroyed. Цей показник з дивною назвою означає витрачені біткоїни, помножені на час з моменту останнього руху цих самих біткоїнів. Очевидно, що в стаціонарному режимі середнє денне значення цього показника буде близьким до кількості біткоїнів у обігу. Дійсно, кожен біткоїн, що витрачається раз на N днів, буде раз на N днів давати вклад в загальну суму в розмірі N одиниць, тому середнє значення показника буде дорівнювати кількості біткоїнів, які рухаються більш-менш регулярно.

З графіка можна зробити деякі цікаві висновки. Наприклад, можна стверджувати, що зараз в реальному обігу перебувають близько 5 млн. біткоїнів зсеред випущених 15 млн. Більше того, ця величина майже не міняється останні три роки, тобто нововипущені біткоїни в середньому лягають під матрац. Це також означає, що коливання ціни біткоїна з точністю до порядку величини справді слідували за об’ємом обслуговуваного ринку, і падіння останніх 20 місяців, схоже, не зв’язано з переходом від buy&hold до активного використання біткоїнів в товарообміні, як часто стверджують. Відношення цього показника до повної величини майбутньої емісії (21 млн) дає нам величину (приблизно 1/4), наскільки нижча ціна була б ціна у біткоїна по відношенню до поточної, якби ринок обслуговувався повним об’ємом валюти. Цей фактор буде сповільнювати зростання ціни при переході від ринку buy&hold на товарний ринок. Коли ж на графіку промалюєтся впевнений тренд на зростання, це означатиме, що люди почали виймати свої біткоїни з-під матраців.

Цікаво буде подивитись, як відреагує цей графік на падіння емісії вдвічі, яке відбудеться наступного літа. Минуле падіння, яке трапилось наприкінці листопада 2012, мало позначилось на цій величині, хоча з великою долею умовності цю точку можна прийняти за кінець повільного зростання і початок горизонтальної ділянки.

Tags: ,

(Leave a comment)

August 24th, 2015
11:49 pm

[Link]

Знаєте, коли радянське суспільство звернуло увагу на проблему солдатів радянської армії? Коли відмінили відсрочку для студентів, і в армію потрапили діти з пристойних сімей. Знаєте, у скільки разів витрати на дослідження СНІДу, приведені до одного смертельного випадку, перевищують витрати на ішні смертельні хвороби? Точну цифру не скажу, але не вдвічі і не втричі. Бо європейцю чи американцю середнього достатку туберкульоз і малярія пофіг, а СНІД — ні. Знаєте, чому з усіх років сталінських репресій запам’ятався 37? Так, в цей рік був максимум репресованих, але інформаційний відгук був непропорційно великий, бо під ніж потрапила тодішня інтелігенція і «середній клас».

До чого це я. Не слід розраховувати, що втрати російської армії на Донбасі, чи погіршення життя в Усть-Гузнинську якось повпливають на політику Росії. Повпливати на неї може те, що всерйоз відчує на собі московський, чи, принаймі, пітерський середній клас. І не просто відчує, а вважатиме зміну політичного курсу кращим рішенням, ніж продовження — а це далеко не тотожні речі, зараз багато хто готовий затягнути пояси заради імперії. Так от до цього ще далеко.

Tags: ,

(7 comments | Leave a comment)

August 1st, 2015
02:51 pm

[Link]

Купуючи біткоїни під мухою, слідкуйте за цінами
Один чувак з Британії вирішив замовити знайомому американцю піцу з доставкою додому на знак подяки. Коли він виявив, що з Британії це зробити не так просто, він звернувся до колективного розуму в особі Реддіта, де йому порадили скористатись біткоїнами. Чуваку думка сподобалась, а, оскільки востаннє він чув про біткоїни десь так в 2010-му, він прикупив парочку, що за нинішніми цінами склало близько 550 баксів. Оплатив їх, що характерно, з рахунку, що належав компанії. Успіхам в торгівлі відверто сприяв стан алкогольного сп’яніння.

Коли виявилось, що двох біткоїнів для його затії, м’яко кажучи, забагато, чувак, замість продати біткоїни назад, вирішив зайнятись благочинністю і запропонував безкоштовну піцу всім охочим в тому треді, де йому дали пораду. Таким чином він відправив більше сотні замовлень у Штатах, на Гаваях, навіть одне в рідному Об’єднаному Королівстві.

«Чувак зробив більше для голодних народних мас, ніж всі місцеві політики», «І перетворив Ісус біткоїни на піцу» — приблизно таким був загальний тон подальшої дискусії. Закінчилось діло, природньо, протверезінням і головомийкою від начальства.

http://cointelegraph.com/news/115015/boozy-brit-buys-£300-worth-of-pizza-in-bitcoin-blunder

Схоже, біткоїни з піцою пов’язує якась карма. Нагадаю, що першим в історії реальним товаром, проданим за біткоїни, теж була піца — щоправда, за 10 000 BTC.

Tags: ,

(1 comment | Leave a comment)

July 22nd, 2015
07:24 pm

[Link]

З підслуханого в автобусі «Шибене-Верховина»
«Я знаю одного чувака, він з 2004 року податки не платить: він довів у суді, що прокуратура — приватна структура, бо будівля зареєстрована на приватну особу.»

Tags: , ,

(1 comment | Leave a comment)

July 12th, 2015
05:56 pm

[Link]

Приватний енфорсмент — це добре. Боротьба з контрабандою — це погано. Що важливіше в даному випадку? Важливіше друге, оскільки вся користь від приватного енфорсменту полягає в захисті прав на життя, свободу і власність, а боротьба з контрабандою — це боротьба зі свободою і власністю.

Tags: , ,

(38 comments | Leave a comment)

June 30th, 2015
11:10 pm

[Link]

Запитання до читачів

В світлі популярного економічного міфу, згідно з яким зростання грошової маси обов’язково потрібне для обслуговування більшого об’єму товарообігу (і в нормі не має ніякого відношення до фінансових проблем уряду), пропоную його прихильникам відповісти на два запитання:

1) Чи суттєво, в якій саме точці фінансової системи з’являться нововипущені гроші?

2) Якщо ні, то яким чином один із рівнозначних варіантів, а саме, розподілення нових грошей строго пропорційно наявним грошовим залишкам кожному учаснику грошової системи, допомагає обслуговуванню іншого об’єму товарообігу? Якщо так, то де вони мають з’являтись і чому? Держбюджет і інші державні рахунки не пропонувати — за умовою, користь від нової маси не пов’язана з фінансами уряду.

Tags: , , ,

(33 comments | Leave a comment)

June 25th, 2015
01:37 am

[Link]

Капітанське
Коли ведеш розмови про рівність людей, слід тримати в голові, а краще явно згадувати, що йдеться про рівність людей у їхній гідності. Інакше обов’язково налетять антропометристи та інші демагоги.

Tags:

(Leave a comment)

June 22nd, 2015
08:14 pm

[Link]

Я один почуваю себе дезертиром у війні зі світовою ентропією, коли наливаю собі з кулера одночасно гарячу і холодну воду?

Tags:

(1 comment | Leave a comment)

June 17th, 2015
12:53 am

[Link]

Трохи єресі

Давненько в мене виникла своєрідна гіпотеза: здається, вся дика по своїй дурості поведінка Януковича минулої зими отримує пояснення, якщо прийняти дві тези: 1) Путін погрожував йому «Новоросією» на 7 областей у випадку підписання євроінтеграції, 2) Янукович діяв за принципом «лишь бы не было войны». Ці дві крайові умови робили для нього неможливими будь-які поступки Майдану, і він всю зиму тикався в різні боки. Навіть якщо припустити, що він не розумів серйозності ситуації, в його оточенні було достатньо людей, які все чудово розуміли. Були переговори з участю Кучми — той точно міг пояснити серйозність положення. Потім Янукович дотикався до того, що стало зрозуміло, що війна і без Путіна почнеться, якщо він давитиме далі. В цей момент він зникає, з’являється в Ростові і не робить абсолютно нічого, що допомогло б Путіну легітимізувати війну: скажімо, не закликає ввести війська. (Зрозуміло, що він і як президент таких повноважень не мав, але путінолаврову тільки дай привід). Будуть зауваження?

Tags:

(32 comments | Leave a comment)

June 16th, 2015
11:27 pm

[Link]

Ще трохи лікнепу

По слідам срачу, що завівся після мого лікнепу про політичні бійки, винесу ще трохи з коментів.

http://mercibo.livejournal.com/56944.html?thread=73584

Арешти та переслідування людей, які в ході вуличних акцій заподіюють шкоди третім особам — український спосіб з’ясувати, чи справді за цими людьми є серйозна народна підтримка, чи це просто фріки. Це може прозвучати цинічно, але це так останні, щонайменше, 15 років, незалежно від прізвищ на табличках кабінетів. Якщо ті люди — фріки, то 15 діб за псування майна — саме те, що потрібно. Якщо ні, то по реакції людей влада бачить, що цих людей чіпати не можна — принаймі, до того, як дати відповідь на їх (тобто народний) запит. Одним з фатальних проколів Януковича було ігнорування цього сигналу. На початку грудня 2013 року ще був шанс відмотати все назад, пізніше — не було.

[ ... факти блокування місцевим населенням української військової техніки ] повністю спростовують домисли про «не наше, не українське».

Навіть якщо виходити з того, що люди, котрі перешкоджали рухові техніки, справді діяли щиро, а не були куплені/привезені (а це далеко неочевидне тверждення), це всього лише означає, що вони солідаризувалися з декларованими цілями загарбників. Я ж кажу виключно про методи. Методи були кричуще неукраїнські.

--------

Ну і, заразом, нагадаю свій старий запис про «федералізацію» та «державну російську мову».

Tags: ,

(Leave a comment)

June 15th, 2015
05:33 pm

[Link]

Приватрий сектор,

... або «Патріотичний українець прагне максимального скорочення бюджету».

У мене в журналі майже немає перепостів, але цей текст здався мені важливим і вартим уваги.

В. Золоторёв. «Частный сектор»-2015. Непартийная программа.

Широкую публику всегда интересуют не некие абстрактные рассуждения, а вещи более конкретные, прямо-таки, из жизни взятые. Вот как относиться к тому или к этому и что вы будете делать, если вдруг. Ну, и конечно, как спасти Украину от. Разумеется, автор этим текстом не надеется ответить на все вопросы. Отвечаю лишь на наиболее важные, с моей точки зрения. Форма псевдопрограммы псевдопартии позволяет это сделать наиболее простым способом. И, подчеркиваю, я не собираюсь «идти в политику» и никого тут не пиарю.

  1. Никто лучше вас не знает, что вам нужно.
  2. Никто лучше вас не знает цену вашей гривны.
  3. Хозяин устанавливает правила на своей собственности.
  4. Никто не должен выполнять чьих-то распоряжений, если это не распоряжения собственника территории\объекта\имущества.
  5. Каждый имеет право защищать себя, своих близких и свою собственность всеми доступными способами. Мнение третьих лиц («меры необходимой самообороны») не имеет здесь никакой силы.
  6. Не бывает нечастной собственности. «Общественная» или «государственная» собственность тоже принадлежит частным лицам — чиновникам. Это обстоятельство не является результатом халатного недосмотра или преступного умысла. Это экономическая закономерность, с которой ничего невозможно поделать.
Read more...Collapse )

Tags: , , ,

(6 comments | Leave a comment)

June 14th, 2015
12:08 am

[Link]

Якщо все піде, як заплановано, то корупція на Одеській митниці припиниться, а імпортні товари в магазинах здорожчають.

Tags: , ,

(19 comments | Leave a comment)

June 12th, 2015
07:27 pm

[Link]

Якщо маєте бажання порівняти тематику сучасного українського суспільно-політичного діалогу з ним же зразка 1991 року, послухайте альбом Братів Гадюкіних «Ми — хлопці з Бандерштадту». Запевняю вас, знайдете багато матеріалу для порівняння.

Tags: , , ,

(Leave a comment)

[<< Previous 32 entries -- Next 32 entries >>]

Powered by LiveJournal.com